FUJIKYUKO

MENU

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฟูจิคิว

ภาพรวมของบริษัท

เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการหลายประเภท โดยเน้นดำเนินงานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว โดยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธุรกิจ “หนึ่งเดียว” ที่อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขาไฟฟูจิ ปัจจุบันเรามีธุรกิจหลักใน 6 ด้าน : ด้านการคมนาคม, การท่องเที่ยว, การกระจายสินค้า, อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อบริษัท บริษัท ฟูจิคิวโค จำกัด
ก่อตั้ง 18 กันยายน 1926
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : 5-2-1 ชิน-นิชิฮาระ, ฟูจิโยชิดะ, ยามานาชิ
สำนักงานใหญ่โตเกียว : 1-55-7 ฮาซึได ชิบุยะ โตเกียว
เงินลงทุน 9,126,340,000 เยน
ตัวแทน โคอิจิโร โฮริอุจิ ประธาน และประธานกรรมการบริหาร
จำนวนพนักงาน [บริษัทเดียว] 584 คน (ณ เดือนมีนาคม 2017)
[บริษัทในเครือทั้งหมด] 3,495 คน (ณ เดือนมีนาคม 2017)
รายละเอียดของธุรกิจ
  1. บริการเพื่อการพักผ่อน: สวนสนุก, โรงแรม, สนามกอล์ฟ, สกีรีสอร์ท, ที่ตั้งแคมป์, และอื่นๆ
  2. การคมนาคม : ฟูจิคิวโค ไลน์ (โอซึกิ ~ คาวาคุจิโกะ), รถบัสแบบโดยสารร่วมกัน รถบัสทางหลวง รถบัสให้เช่า
  3. อสังหาริมทรัพย์ : ให้เช่าอาคาร แบ่งขายบ้านและคอนโด และอื่นๆ
บริษัทในเครือ 40 บริษัทในด้านการคมนาคม,บริการเพื่อการพักผ่อน, อสังหาริมทรัพย์
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (ส่วนกระดานที่หนึ่ง)
ยอดการขาย [บริษัทเดียว] 27,550 ล้านเยน (ณ เดือนมีนาคม 2017)
[บริษัทในเครือทั้งหมด] 50,880 ล้านเยน (ณ เดือนมีนาคม 2017)

รายชื่อธุรกิจ

แผนที่ที่ตั้งบริษัท

การเดินทาง สวนสนุก

การลดลง แผนที่
การเดินทาง	สวนสนุก - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
การเดินทาง	สวนสนุก - การขยายตัว แผนที่

โรงแรม

การลดลง แผนที่
โรงแรม - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
โรงแรม - การขยายตัว แผนที่

ที่ตั้งแคมป์

การลดลง แผนที่
ที่ตั้งแคมป์ - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
ที่ตั้งแคมป์ - การขยายตัว แผนที่

บริการเพื่อการพัก

การลดลง แผนที่
บริการเพื่อการพัก - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
บริการเพื่อการพัก - การขยายตัว แผนที่

ผ่อน

การลดลง แผนที่
สนามกอล์ฟ - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
สนามกอล์ฟ - การขยายตัว แผนที่
การลดลง แผนที่
สกีรีสอร์ท - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
สกีรีสอร์ท - การขยายตัว แผนที่
การลดลง แผนที่
น้ำพุร้อน “ออนเซ็น” - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
น้ำพุร้อน “ออนเซ็น” - การลดลง แผนที่
การลดลง แผนที่
พิพิธภัณฑ์ - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
พิพิธภัณฑ์ - การขยายตัว แผนที่
การลดลง แผนที่
กระเช้าไฟฟ้า - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
กระเช้าไฟฟ้า - การขยายตัว แผนที่
การลดลง แผนที่
เรือนำเที่ยว - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
เรือนำเที่ยว - การขยายตัว แผนที่
การลดลง แผนที่
ฯลฯ - การลดลง แผนที่
การขยายตัว แผนที่
ฯลฯ - การขยายตัว แผนที่