FUJIKYUKO

MENU

การเดินทาง

ฟูจิคิว อึนโจคาคุ-และอื่นๆ-

ฟูจิคิว อึนโจคาคุ

สถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ปลายทางของถนนสายฟูจิ ซุบารุ ที่ทอดขึ้นไปยังสถานีที่ 5 (จุดที่ 2300 เมตร) ของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวสูงสุดที่รถยนต์และรถบัสจะขึ้นไปได้ สถานที่ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบ้านพักฟูจิยามะ ถือเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนักปีนเขาทุกคนที่จะต้องแวะผ่านเพื่อปีนเขาต่อไป

วิธีการเดินทาง

ที่อยู่ 8545-1 ฟูจิซัง, นารุซาวะ-มูระ-อาสะ, มินามิ-ซึรุ-กุน, ยามานาชิ 401-0300
ติดต่อสอบถาม unjyo-kaku@fujikyu.co.jp
จากทางด่วนชูโอตรงทางแยกคาวาคุจิโกะ หรือ จากทางด่วนโทเมอิตรงทางแยกโกเทมบะ, ขับรถวิ่งไปตามถนนสายฟูจิ ซุบารุ

รายชื่อธุรกิจ